Sveriges viktigaste telefonnummer

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
1177 Sjukvårdsrådgivning på telefon
113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112. Du kan själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar på:
www.1177.se

Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare

Om du är hörselskadad, döv eller talhandikappad kan du få hjälp i medicinska frågor via texttelefon. Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

Polisen 114 14

Ring 112 för att larma Polisen. Ring 114 14 för övriga ärenden som gäller polisanmälan, tips och upplysningar. Det går även att anmäla stöld, inbrott, förlust och kontokortsbedrägerier på Polisens e-tjänst.