Västerås

Västerås

Besöksadress:
Vallbyleden 9
Postadress:
Box 101, 724 64 VÄSTERÅS
Telefon: 021-16 38 00
Kundsupport 112, krisberedskap, räddning och vård
Tel: 021-16 38 30
E-post: kundsupport112.vasteras@sosalarm.se
Kundsupport Säkerhet och Jourtele
Telefon: 0771-505 100
E-post: kundsupport@sosalarm.se