Information för äldre

I Sverige har de äldsta invånarna sämre kunskaper om nödnumret 112 än andra grupper. Samtidigt behöver många i den äldsta åldersgruppen ofta hjälp, framför allt vid akuta sjukdomstillstånd.

Många äldre drar sig för att ringa 112 eftersom de tror att deras besvär är övergående och därför inte vill ringa på hjälp i onödan. Istället ringer de till anhöriga, ibland i andra delar av landet, vilket kan leda till fördröjning vid behov av akut hjälp. För att få hjälp så fort som möjligt, ring 112.

SOS Alarm har tagit fram en broschyr som beskriver när man ska ringa 112 och vad som sker när man ringer. Broschyren kan användas som inledning för diskussion i föreningar eller grupper.