112-dagen

Varje år den 11 februari (11/2) uppmärksammas 112-dagen i hela Europa. Syftet är att öka kunskapen kring nödnumret 112 och informera om att det fungerar i hela Europa.

Informationen om 112 är viktig för att öka kunskap om hur nödnumret fungerar och hur vi alla kan hjälpas åt att öka tryggheten. SOS Alarm arbetar kontinuerligt med att informera om nödnumret 112 och på 112-dagen koncentreras informationsinsatsen.

Hjälp oss sprida information om nödnumret 112

Tillsammans med flera frivilligorganisationer har SOS Alarm spridit information om 112-dagen och nödnumret genom åren. Nu finns möjlighet för fler att hjälpa oss att sprida information genom digitala banners som finns nedladdningsbara till höger på denna sida.

Materialet är fritt att använda och kan med fördel länkas till www.112.se. 

Nödnumret 112 fungerar även i alla EU-länder. Det är avgiftsfritt att ringa 112 både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet. Till skillnad från Sverige har man i många EU-länder även andra nödnummer, men det räcker att man kommer ihåg nödnumret 112 i alla EU-länder för att hamna rätt.

För att göra nödnumret 112 känt i hela Europa har Europeiska kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och Europarådet sedan 2009 utsett den 11 februari till europeisk 112-dag.

Banners 560x292

Klicka för att ladda ned

Banners 250x360

Klicka för att ladda ned.