Vad händer när du ringer 112?

När du ringer 112 svarar alltid en SOS-operatör: "SOS 112 – vad har inträffat?"

Det är början av en rad frågor som operatören ställer för att skapa sig en bild av situationen så att rätt hjälp snabbt kan skickas till platsen.

Vid snabbt hjälpbehov, kopplas ytterligare en SOS-operatör in i samtalet. Han eller hon hör allt som sägs i intervjun med den hjälpsökande och kan bistå med information och börjar larma hjälpresurser, redan innan intervjun är avslutad.

Nedan ser du ett exempel på ett fiktivt samtal som beskriver förloppet när du ringer 112 vid en brand.