Larma 112 med SMS

SMS112 är en tjänst som ger dig som är döv, tal- eller hörselskadad möjlighet att kontakta SOS Alarm via sms. Även du som är tillfälligt talskadad, till exempel efter en operation, kan tillfälligt få använda tjänsten.

Vid en nödsituation kan du som har förregistrerat din mobiltelefon hos SOS Alarm sända ett sms till nummer 112 med så mycket information om händelsen som möjligt. Det första meddelandet bör kort berätta vad som har inträffat och om möjligt var hjälpen behövs (kommun och adress). SOS-operatören kommer sedan att via sms ställa kompletterande frågor för att få tillräcklig information för att kunna sända rätt hjälp till rätt plats.

Hur fungerar SMS112?

Tjänsten är endast öppen för dig som är hörsel- och talskadad och kräver att du som är behörig registrerar dig via SOS Alarms hemsida. Även institutioner som elevhem, förskolor, daghem och liknande med döva elever och/eller personal kan använda sig av tjänsten.

Nedan hittar du registreringsformulären:

112 via SMS anmälan verksamhet

112 via SMS anmälan privatperson

Anmälan om ändring av uppgifter 112 via SMS.

Uppsägning av tjänsten 112 via SMS

Efter att du har registrerat dig via hemsidan kommer inom några dagar ett sms till det telefonnummer du registrerat med ett meddelande att tjänsten är klar att använda.

Vid dålig täckning från nätoperatören

Mobiloperatörer kan inte alltid garantera full funktionalitet för SMS. Liksom all annan SMS-trafik kan även ett SMS112-meddelande bli fördröjt eller "försvinna" pga dålig täckning från nätoperatören. Därför är tjänsten bara avsedd för döva samt tal- och hörselskadade och endast om man inte kan få hjälp av någon med full tal- och hörselförmåga.

Informationen på den här sidan finns översatt till teckenspråk, du hittar översättningen under Teckenpråk

Frågor

Frågor om registreringen ställs till SOS Alarms kundsupport via mail:  kundsupport112@sosalarm.se

Varför är SMS112-tjänsten bara öppen för döva, hörsel- och talskadade – det vore ju bra för mig också att kunna sms:a, t ex vid en hotfull situation?

Tjänsten SMS112 finns just för att ge döva, hörsel- och talskadade en bra möjlighet att nå 112. Det är dock ett långsammare sätt att kommunicera på. Dessutom ger ett talat samtal den fördelen att SOS Alarm kan få höra hur den hjälpsökande andas och talar vilket kan vara viktigt för att bedöma med vilken prioritet en ambulans ska larmas. Det ska också tilläggas att det är ett riksdagsbeslut att tjänsten ska vara tillgänglig för döva, hörsel- och talskadade och inga andra.

Vad händer om jag skickar ett SMS till 112 utan att ha förregistrerat mig först?

Anropet kommer aldrig fram till 112.

Vad händer om jag missbrukar SMS112-tjänsten, t ex genom upprepade okynnesanrop?

SMS112-tjänsten är liksom 112 via telefoni avsedd att användas för nödanrop, t ex akut behov av hjälp från polis, ambulans eller räddningstjänst. Om du använder tjänsten till annat kan vi dra in din registrering med omedelbar verkan. Du får då ett meddelande om detta.

Kan jag som privatperson registrera hur många mobiltelefoner som helst?

Nej, du får ha högst två mobiltelefoner registrerade. Om du av någon anledning har behov av ytterligare vill vi att du motiverar detta i ett mejl till vår Kundsupport kundsupport112@sosalarm.se

Kan jag registrera ett utländskt mobilabonnemang?

Nej, det är tyvärr bara tekniskt möjligt att använda SMS112-tjänsten från svenska mobilabonnemang.

Varför frågar ni inte vilket nummer jag sms:ar från?

Genom att den hjälpsökande är registrerad hos oss vet vi både vem personen är och vilket telefonnummer personen har. Det är annars frågor vi alltid ställer.

Går det att anmäla en gemensam arbetstelefons mobilnummer vid till exempel ett gruppboende?

Ja, det gör det. Vid anmälan ange gruppboende och dess namn samt övriga uppgifter.

Kan någon utan tal och hörselbesvär, och som inte är registrerad, skicka sms till 112?

Nej, man kan inte SMS:a till 112 om man inte är registrerad och godkänd användare av tjänsten.

Tjänsten är endats till för personer med tal- och hörselbesvär. Genom registrering kan också SOS Alarm spärra eventuella missbruk av tjänsten.