Sveriges viktigaste telefonnummer

112 - nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
1177 - sjukvårdsrådgivning på telefon
114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser
113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

112 

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Befinner du dig inte i en akut fara ska du inte ringa 112 utan använda dig av något av de andra nummer som finns för hjälp och information.
Läs mer om 112 

1177 Vårdguiden

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Vid akuta, livshotande tillstånd ska du alltid ringa 112. Du kan själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar på:
www.1177.se

Sjukvårdsrådgivning för texttelefonanvändare

Om du är hörselskadad, döv eller talhandikappad kan du få hjälp i medicinska frågor via texttelefon. Det nationella numret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

 

114 14 - Polisen

Ring 112 för att larma Polisen. Ring 114 14 för övriga ärenden som gäller polisanmälan, tips och upplysningar. Det går även att anmäla stöld, inbrott, förlust och kontokortsbedrägerier på Polisens e-tjänst.

 

113 13 

Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.
Läs mer om 113 13