Funktionella cookies är avstängda. För att aktivera dem behöver du öppna cookie-inställningar och godkänna funktionella kakor. Öppna cookieinställningar

Vår app
Med vår app får du information snabbt om händelser som inträffar i ditt närområde så att du kan känna dig tryggare och för att kunna undvika direkt eller indirekt fara. Du kan även ringa 112 via appen och automatiskt dela din aktuella position med oss.
 • Ring 112
 • 112-händelser
 • VMA
 • Din position
 • Krisinformation

Så funkar den

Ring 112

Om du ringer 112 via appen skickas din aktuella position till oss på SOS Alarm. Det innebär att vi så snabbt som möjligt kan identifiera platsen för händelsen och att hjälp kan hitta fram snabbare. Du ska ringa 112 vid akuta nödsituationer då det är fara för liv och egendom.

112-händelser

I appen får du information snabbt om 112-händelser som inträffar i ditt närområde. Vi informerar om händelser som är klassade som brand i byggnad, brand utomhus, trafikolycka och båtolycka. Det innebär att inte alla 112-utryckningar syns i appen. För dessa händelser finns ett extra kartstöd som främst är framtaget för synskadade och barn.

VMA

Viktigt meddelande till allmänheten är en varning vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Får du ett VMA i appen är det viktigt att läsa informationen noga, det kan innehålla instruktioner om att exempelvis gå inomhus och stänga fönster. Du får information om VMA som är relevant för dig baserat på din position.

Se och dela din position

I appen kan du enkelt se din aktuella position på en karta och positionens koordinater. Vid en nödsituation kan koordinaterna vara användbara för en SOS-operatör som då enkelt kan identifiera din exakta plats. Du kan också dela din position med andra på flera olika sätt.

Krisinformation

Utöver 112-händelser och VMA skickar SOS Alarm ut annan typ av kris- och samhällsinformation. Det kan exempelvis gälla rökspridning, svaga isar, pandemi, vattenläckor eller översvämningar. Det kan också gälla förebyggande information och tips om trygghet och säkerhet. Du kan enkelt ställa in vilken typ av information du vill ha via appen.
Inställningar och notiser
För att appen ska fungera optimalt är det viktigt att ha rätt inställningar. I appen kan du enkelt se en summering över dina inställningar, vilket telefonnummer du registrerat och ställa in vilken typ av information du vill få notiser om. Vi rekommenderar att man aktiverar positionering och notiser för att kunna få relevant information baserat på sin geografiska position.

Vanliga frågor och svar

Jag är i närheten av en olycka, men varför får jag ingen info?

Alla utryckningar syns inte i appen. Tillsammans med räddningstjänsterna har vi valt att informera om händelser klassade som brand i byggnad, brand utomhus, trafikolycka samt båtolycka. Denna klassning sker i nödsamtalen som vi tar emot på 112. Beroende på vilken klassning händelsen får och var i landet den inträffat har utskicken av notiser olika utskicksradier. Det innebär att du kan få notiser om händelser som sker inom olika avstånd från din position. 

Varför får jag inga notiser numera?

Kontrollera att:

 • Du har rätt inställningar för att appen ska fungera optimalt som du kan kontrollera i appen under Profil/telefoninställningar
 • Din position i appen stämmer överens med verkligheten, se Hem/visa på karta
 • Har senaste versionen av appen

Om ja på allt detta så kan det faktisk vara så att det inte inträffat någon olycka på länge i ditt område av den typen som vi informerar om.

Varför får inte jag notisen, när en person bredvid mig får det?

Kontrollera att: 

 • Du har rätt inställningar för att appen ska fungera optimalt som du kan kontrollera i appen under Profil/telefoninställningar
 • Din position i appen stämmer överens med verkligheten, se Hem/visa på karta
 • Att personen bredvid dig också har en korrekt position, dvs väldigt nära din.
 • Har senaste versionen av appen

Om ja på allt detta så får vi be dig att skicka in ett tekniskt supportärende så att vi kan titta närmare på det och eventuellt felsöka.

Jag har fått en notis, men varför syns den inte i appen?

Det beror troligen på att den har avslutats fort. Klickar man på notisen får man info om att den är avslutat men öppnar man bara appen så är den borta. Det är ganska vanligt att händelser avslutas fort då tex ny info kommer in till räddningstjänst som då gör en bedömning att utryckning inte krävs. Vi tittar på hur vi kan förbättra detta

Kontakta oss

Har du idéer och förbättringsförslag som kan göra den bättre, eller undrar du något som du inte fått svar på under sektionen Vanliga frågor och svar?