Informationsmaterial

Här finns 113 13-material som framför allt är framtagen till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter i deras kommunikationsarbete kring Sveriges nya informationsnummer 113 13. SOS Alarm äger materialet men tillåter att det används och sprids. Materialet är även tillgängligt för allmänheten och bör användas med gott omdöme.

Frågor om 113 13

Har du frågor om kommunikationsmaterialet eller undrar något om tjänsten 113 13? Skriv här och skicka in så återkommer vi med svar.

Vi svarar inte på frågor rörande pågående olyckor och händelser. Ring istället 113 13. På vår hemsida hittar du endast information om tjänsten 113 13.

Skriv dina frågor/synpunkter här:
Din e-postadress är obligatorisk så vi kan svara dig.