Viktiga telefonnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i.

Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

Informationen på den här sidan finns översatt till teckenspråk, du hittar översättningen under Teckenpråk

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
1177 Sjukvårdsrådgivning
113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser