SOS Alarms användarvillkor för Mina sidor

1. Information till Användaren

1.1 Tänk på det här när du loggar in på Mina sidor

Du får inte lämna ut dina inloggningsuppgifter till någon annan.

Att låta någon annan få tillgång till uppgifter och e-tjänster i Mina sidor med hjälp av dina inloggningsuppgifter kan leda till allvarliga och oönskade konsekvenser för dig.

Att använda någon annans inloggningsuppgifter för att komma åt e-tjänster eller information kan vara olagligt, även med innehavarens tillstånd.

Vid minsta misstanke om att någon annan person fått kännedom om dina personliga inloggningsuppgifter ska du omedelbart spärra eller ändra dessa. Vid misstanke om obehörigt utnyttjande av tjänsten kontakta omedelbart SOS Alarm.

2. Användarvillkor för Mina sidor

2.1 Om tjänsten Mina sidor

Mina sidor är en teknisk plattform som är till för att ge olika aktörer tillgång till information om egna tjänster, gemensamma kunder, larmobjekt mm utifrån respektive aktörs behov och förutsättningar.

På Mina sidor publiceras information om bland annat:

 • Se mina avtalade tjänster och fakturor
 • Se mina larmobjekt och larmsändare
 • Se larmkategorier och larmhändelser
 • Sätta larm i serviceläge
 • Fylla i beställningsunderlag för egendomslarm och därigenom fylla i åtgärder och kontaktlista för larmobjektet
 • Ta kontakt med SOS Alarm via både chat och ärendeformulär
 • Installatörer kan begära åtkomst till larmobjekt
 • Användare får en samlad bild över relationer som den har till andra konton
 • Kontoadministratörer kan själva lägga till och ta bort användare på sitt konto samt tilldela roller
  och rättigheter
 • Avprovning av larm kan avrapporteras

Innehållet baseras på information som hämtas ur SOS Alarms egna system samt källinformation från andra anslutna informationsgivare och partners. Beroende på vilken behörighet man har kan tillgången till information variera.

2.2 Villkorens omfattning och tillämplighet

För användning av Mina sidor gäller dessa användarvillkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som vid var tid anges på www.sosalarm.se eller i Mina sidor. Som användare av Mina sidor ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner och tillkännagivanden som tillhandahålls på www.sosalarm.se eller Mina sidor och ändringen gäller då mot dig som användare från och med att meddelandet förts in på webbsidan eller i Mina sidor.

2.3 Acceptans av dessa villkor

Genom att använda Mina sidor förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor för användande. Om du inte vill förbinda dig till dessa villkor eller regler får du inte använda Mina sidor och dess tjänster.

Genom att godkänna detta användaravtal godkänner du:
Samtycke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), att behandla dina personuppgifter på sätt som du nedan avtalat med SOS Alarm om.

2.4 Så här raderar du ditt konto

Du avregistrerar dig genom att skicka in ett ärende i Mina sidor till SOS Alarms kundcenter. När kontot raderats kan du inte längre använda tjänsten och dina uppgifter blir raderade ur Mina sidor enligt GDPR.

3. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa användarvillkor eller tvingande lagstiftning ansvarar SOS Alarm inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom Mina sidor.

SOS Alarm ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som Användare av Mina sidor och som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem.

SOS Alarm tar inte heller något ansvar för fel eller problem som hänför sig till bank-id, PIN- koder och motsvarande som du har fått från eller via utomstående parter. SOS Alarm ansvarar inte för de tjänster som utomstående parter utför för Användares räkning eller för annan skada eller olägenhet som berör Användares förhållande till utomstående parter.

Länkar till andra webbplatser som tillhandahålls genom Mina sidor tar inget ansvar för material eller information som tillhandahålls på dessa webbplatser.

4. Villkorsändringar för personuppgifter

Villkor kopplade till personuppgifter kan komma att ändras med tiden. Om villkoren ändras så kommer detta att meddelas vid inloggning. Den senaste versionen av användarvillkoren är alltid tillgänglig via ”Användarvillkor” i Mina sidor. De nya villkoren börjar gälla från det datum vi publicerar dem.

5. Rättigheter

Du får inte som Användare av Mina sidor kopiera och/eller använda det material som tillhandahålls genom Mina sidor på annat sätt eller för andra ändamål än vad som följer av den normala användningen av Mina sidor. Sådant material får inte distribueras eller på annat sätt användas i allmänt eller kommersiellt syfte, utan skriftligt tillstånd från SOS Alarm.

Med normal användning menas den verksamhet som SOS Alarm etablerat i sitt tjänsteutbud.

Innehållet i Mina sidor tillhör exklusivt SOS Alarm och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och enligt andra tillämpliga lagar. Icke tillåten användning av SOS Alarm-innehåll kan bryta mot dessa lagar och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och lagar och är strängeligen förbjuden. Du måste bibehålla samtliga märkningar om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken och andra märkningar som finns i det ursprungliga SOS Alarm-innehållet på tillåtna kopior du gör av SOS Alarm-innehåll. All kod som SOS Alarm skapat för att generera eller visa något SOS Alarm-innehåll eller sidorna som ingår i någon SOS Alarm-webbplats är också skyddade av SOS Alarms upphovsrätt och du får med beaktande av gällande lag inte kopiera eller adaptera sådan kod.

6. Cookies

Denna tjänst använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Cookies används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Mina sidor använder två olika cookies, permanenta cookies och en autentiseringscookie.

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under ett år. Dessa cookies innehåller inställningar och val du har gjort och sparas för att underlätta för dig vid nästa inloggning. I de flesta fall sparas ingen personlig information. De enda undantagen är dels en cookie som sparar det område kartan har varit inställd att visa samt dels en cookie innehållande personnummer om du valt att Mina sidor skall komma ihåg personnumret mellan inloggningarna.

Mina sidor använder sig också av en autentiseringscookie som endast lagras en kort tid, 20 minuter. Denna cookie innehåller ingen personlig information.

Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte accepteras men du kan då inte använda Mina sidor.
För att samla in statistik kring användningen av denna tjänst används Google Analytics.

Dina rättigheter kring dessa funktioner finns beskrivna på sidan om GDPR och Cookies.

7. Personuppgifter

SOS Alarm ansvarar för behandlingen av personuppgifter på webbsidan och använder de i enlighet med villkoren nedan och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

7.1 Rättslig grund

SOS Alarm använder de personuppgifter som du lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot dig så effektivt som möjligt enligt avtal, eller för att du samtyckt till behandlingen.

7.2 Typ av information som vi samlar in

När du aktivt registrerar dina uppgifter eller kontaktar oss via Mina sidor samtycker du till att SOS Alarm sparar dina uppgifter som namn, företagsnamn, postadress, telefon, e-post och ev. fråga.

7.3 Hur använder vi informationen som vi har om dig?

Personuppgifter används för att:

 • säkerställa att det är behörig person som har åtkomst till innehållet i Mina sidor
 • en ansvarig person alltid ska finnas angiven till ett konto
 • vi ska kunna kommunicera med dig som användare.

7.4 Vem ser din information?

Dina personuppgifter kan endast ses av administratörer inom din egen administration samt hos SOS Alarms organisation.

7.5 Vi delar din information

Vi delar din information då vi fått ditt godkännande (i enlighet med det som beskrivs i dessa villkor):

 • i linje med vad som rimligen kan behövas för att leverera Mina sidor till dig (t.ex. genom att leverera dina personuppgifter till leverantörer som vi kan använda för att leverera Mina sidor, eller för att kommunicera med dig.
 • när det behövs för att agera i enlighet med dina anvisningar (t.ex. att uppge dina personuppgifter till våra betalningstjänsteleverantörer för att kunna hantera en betalningsinstruktion).
 • när dina data ingår i anonymiserade och aggregerade datamängder, så att det inte går att identifiera dig personligen via dem.
 • när du delger uppgifter i anknytning till en tävling eller på annat sätt interagerar med våra kanaler i sociala medier (t.ex. genom att lämna ett omdöme om en av våra Tjänster), så kan vi publicera informationen du uppgav, tillsammans med ditt namn och hemland, på vår(a) webbplats(er) och i våra kanaler i sociala medier.
 • där det rimligen kan vara tillåtet enligt lagar eller regler eller där det är nödvändigt för att efterleva eventuella lagstadgade krav, eller för att genomdriva eller tillämpa våra villkor och/eller andra avtal vi ingått med dig, eller för att skydda SOS Alarms, våra användares eller andras rättigheter, egendomar och säkerhet.

7.6 Dina rättigheter rörande din information

Du har rätt att begära ut information från oss om de av dina personuppgifter som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig och ska göras på papper. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort den. Du kan även närsomhelst återkalla ditt samtycke.

SOS Alarm har även ett Dataskyddsombud som du kan kontakta på: dataskyddsombud@sosalarm.se

Vill du inte längre att vi använder dina uppgifter för att kontakta dig, skickar dig löpande information eller besvarar dina ev. frågor är du välkommen att skapa ett ärende på Mina sidor.

Är du inte nöjd med hanteringen av dina personuppgifter så kan du vända dig till datainspektionen.

7.7 Hur länge behåller vi informationen och var sparar vi den?

Vi behåller din information så länge som vi betraktar den som nödvändig för de syften som beskrivs ovan, eller så länge som lagen tillåter det. Vi förvarar din information på servrar som vi har kontroll över och som finns inom den europeiska unionen.

8. Bilaga Cookies

8.1 Kakor (cookies)

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

8.2 Analysverktyg för webbstatistik

SOS Alarm använder webbanalys för att samla in statistik om hur vår webbplats används. Vi samlar inte in data om individuella besökares personuppgifter. IP-nummer lagras inte. Vi använder inte den
insamlade datan i något kommersiellt syfte och vi sprider inte heller vidare den till andra parter.

Vi kan inte spåra en individuell besökare genom webbanalysverktyget. Eftersom vi inte gör det begär vi inte samtycke om personuppgiftsbehandling. Om du trots detta inte vill att vi ska samla in data från din webbläsare, kan du välja bort detta.

Läs mer om det på Googles webbplats

8.3 Om du inte vill acceptera lagring av cookies

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av funktionen, det gör du i din webbläsares inställningar. Då lagras inga cookies men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Om du inte vill att dina besök på Mina sidor ska visas i Google Analytics statistik kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare.

Läs mer om opt-out på Googles webbplats (engelska)

Läs om Googles integritetspolicy på deras webbplats