Framtidsplan skola

Läs om hur vi hjälper skolor att säkerställa effektiva åtgärder när det oväntade inträffar.
Läs mer om Framtidsplan skola

Smart passage sparar tid åt ambulanserna

Under hösten 2020 genomfördes ett pilotprojekt inom ramen för SOS Alarms koncept för digital access, Smart passage. Piloten gick ut på att testa...
→ Smart passage sparar tid åt ambulanserna

1 av 10 har upplevt hot

I den senaste Nationella trygghetsundersökningen uppger 9,2 procent att de blev utsatta för hot under 2019. Under arbetstid är det arbetsgivarens ansvar att skapa så säker och trygg miljö som möjligt för sina anställda.
Läs mer om hur personlarm kan öka trygghet

Upptäck våra kristjänster genom Framtidsplan Kris

Vi har smarta verktyg som ger dig en bra lägesbild. I både kris och vardag.
→ Läs mer om Framtidsplan Kris

Upplev frihetskedjan med våra trygghetstjänster

Vi vill prata frihetskedja istället för larmkedja. Läs mer om våra moderna lösningar kommunens invånare i behov av trygghetslarm.
→ Läs mer om Frihetskedjan

Särskilt objekt

Har du särskilda rutiner du vill förmedla till hjälpresurser vid ett 112-ärende som rör ditt objekt? Eller vill du få information när något händer?...
→ Särskilt objekt

Hur är läget i din kommun?

I SOS Inblick hittar du 112-statistik för Sveriges samtliga kommuner.
Gå till SOS Inblick

112-appen

Med 112-appen får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.
Läs mer om 112-appen

Pressmeddelanden och artiklar