Information om covid-19
För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt.
Samlad information om covid-19

Särskilt objekt

Har du särskilda rutiner du vill förmedla till hjälpresurser vid ett 112-ärende som rör ditt objekt? Eller vill du få information när något händer?...
→ Särskilt objekt

SOS Alarm driver pilotprojekt för att öka tryggheten i skolan

​SOS Alarm och AddSecure inleder ett pilotprojekt om skolsäkerhet tillsammans med Dalhemsskolan i Helsingborg. Syftet är att personalen ska få...
→ Läs mer om pilotprojektet här

AI-stöd i vårdbedömningar på 112

SOS Alarm utvecklar ett nytt medicinskt beslutsstöd som kommer innebära att AI-stöd i vårdbedömningar på 112 kommer att införas.
→ Läs mer om AI-stöd i vårdbedömningar

Smart passage är lanserat

En tjänst som möjliggör effektivare insatser vid bränder genom digital behörighet till fastigheter med automatlarm.
→ Läs mer om Smart passage

Gemensam lägesbild är nyckeln till god beredskap

Att veta vad som händer och när det händer, är väsentligt för att ha en god beredskap. Genom en gemensam lägesbild ser vi till att våra kunder är...
→ Lägesbild
Hur är läget i din kommun?
I SOS Inblick hittar du 112-statistik för Sveriges samtliga kommuner.
Gå till SOS Inblick
112-appen
Med 112-appen får du snabb, relevant och pålitlig information vid händelser som inträffar i din närhet.
Läs mer om 112-appen

Pressmeddelanden och artiklar