24/7 jour

Dygnets alla timmar, året om arbetar vi för att förebygga och motverka negativa effekter av olika händelser som kan påverka ett företag eller samhälle.

Vi erbjuder en rad olika jourtjänster som hjälper till att hantera akuta fel och begränsa skadeeffekterna. Det kan gälla allt från krossade fönster, vattenskador, störande grannar, trasig gatubelysning, hål i asfalten eller brunnar som springer läck.

Det finns även tillfällen då arbete utförs i sin ensamhet, där någon kanske inte hör om man hamnar i nöd. Vi ser till att den som arbetar ensam blir kontaktad med jämna mellanrum för att kontrollera att allt är i sin ordning. Om behov av hjälp finns larmar vi ut de resurser som behövs.