Övergripande ansvar för kommunens skolor

Som kommunal företrädare ansvarar du för att ge alla barn och ungdomar en bra utbildning och förutsättningar för motivation och lärande. Detta oavsett vilken skola det gäller i kommunen. Du behöver därför ha en bra överblick över hur dina skolor presterar, inte bara resultatmässigt utan även hur arbetsmiljö- och trygghetsarbetet ser ut.

Vi har lösningen

Kommunens resurser är inte oändliga och därför vill vi kunna hjälpa er med prioritering och riskbedömning så att effektiva insatser kan göras där behovet är som störst. Med vår tjänst kan vi med hjälp av data tillsammans identifiera vilka skolor som skulle kunna ge bäst effekt utifrån ett prioriteringsperspektiv.

Löpande rapportering

Du får löpande händelserapporter från de anslutna skolorna där du kan följa utvecklingen. Det hjälper dig att mäta investeringen mot önskad effekthemtagning.

Tillsammans skapar vi trygghet

Med en gemensam framtidsplan skapar vi en trygg och säker skola för nästa generation. Lösningen är skalbar och enkel att komma igång med. Det krävs inte stora åtgärder för att börja se positiva effekter. Det kan handla om närvaro av kollegor när något inträffar, att små problem rapporteras innan de hinner eskalera etc.

Läs mer under Vår tjänst och vill du veta mer, kontakta Richard Ahlbeck, vår specialist på skoltrygghet. 

Richard förstår ditt behov

Det finns inte två identiska skolor med exakt samma utmaningar. Därför är vår tjänst flexibel, men ändå standardiserad. Tillsammans sätter vi upp ramarna för din skola och era förutsättningar. Vår specialist på skoltrygghet Richard Ahlbeck guidar dig rätt i säkerhets- och trygghetsfrågorna.

Kontakta Richard direkt för ett förutsättningslöst samtal eller fyll i formuläret så kontaktar han dig.