Skoltrygghet rektorer

Vi på SOS Alarm förstår din utmaning med ledningsansvar för din skola. Det är ett omfattande ansvar som ligger på rektorer och som har ökat de senaste åren. Vår tjänst ger dig en möjlighet att kunna fokusera mer på andra områden. Vi ger dig förutsättningarna att skapa en trygg arbetsmiljö och vi stöttar dig hela vägen.

Kvalitet och resultat är ditt fokus

Som rektor vill du koncentrera dig på ökad kvalitet och resultat för din skola. En viktig åtgärd är att säkerställa en trygg miljö genom bland annat regler och rutiner. Att dina medarbetare ska veta hur de ska agera när något händer. Den tryggheten gör din skola till en attraktiv arbetsplats för såväl lärare som elever. 

Följa kursplaner och möjliggöra bra resultat för alla

Att säkerställa att de totala studieresultaten för din skola förbättras är ett fokusområde för i stort sett alla rektorer. Men vardagen kantas ibland av andra frågeställningar. Med vår tjänst vill vi att du ska kunna koncentrera dig på att ge lärare och elever det stöd de behöver för att nå sina studiemål.

Arbetsmiljön präglar resultat och engagemang

Nöjda lärare = Bättre resultat. Det är ingen svår ekvation att lösa. Alla människor ska göra det de är bra på, och dina lärare är anställda för att lära ut och förmedla kunskap. Det engagemanget vill vi att de ska fortsätta ha och lägga mindre tid på att hantera konflikter eller brister i arbetsmiljön. De ska kunna känna sig trygga att de vet hur de ska agera om något händer, både stora som små händelser.

Utemiljön är viktig men drabbas ofta av skadegörelse

Kanske är det eleverna som förstör, eller så sker skadegörelsen utanför skoltid? Kanske är skolgården inte optimal av flera anledningar så att det motverkar känslan av en trygg plats. Kanske kan ni inte vara fler än någon eller några som är rastvakter? Anledningarna kan vara många. Med våra verktyg och tjänster kan vi se till att ni har närvaro av fler om något skulle inträffa samt att åtgärder kan sättas in om obehöriga uppehåller sig på skolgården och förstör den utanför skoltid.

Med en framtidsplan kan du fokusera på din kärnverksamhet

Ditt uppdrag att skapa en trygg och säker lärandemiljö för dina lärare och elever vill vi att du lägger största möjliga engagemang kring. Vårt bidrag är att se till att det alltid finns en plan när något inträffar. Allt från knuffen på gympan till den stora händelsen. Din beredskap för alla händelser bidrar till nöjda lärare och elever som värnar sin skola.

Richard förstår ditt behov

Det finns inte två identiska skolor med exakt samma utmaningar. Därför är vår tjänst flexibel, men ändå standardiserad. Tillsammans sätter vi upp ramarna för din skola och era förutsättningar. Vår specialist på skoltrygghet Richard Ahlbeck guidar dig rätt i säkerhets- och trygghetsfrågorna.

Kontakta Richard direkt för ett förutsättningslöst samtal eller fyll i formuläret så kontaktar han dig.