Framtidsplan skola

Skolan ska vara en trygg plats. Vet du vad du ska göra?

Låt oss skapa en framtidsplan tillsammans

Skolans främsta uppgift är att förmedla kunskap till nästa generation. För att lyckas med det behövs en god lärandemiljö. Det kan handla om arbetsmiljö, lärarkompetens eller rätt läromedel. Men kärnan i allt är att skapa trygghet. Lärare och elever ska känna sig trygga att vara i skolan och föräldrar ska kunna känna sig trygga att ha sina barn där. Helt enkelt att få en vardag där alla kan ägna sig åt det som är viktigt. SOS Alarms viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är att skapa trygghet för alla som bor eller vistas i Sverige. För oss är arbetet tillsammans med Sveriges skolor starten på att skapa trygghet för nästa generation. Låt oss berätta hur vi säkerställer effektiva åtgärder då det oväntade händer.

Vårt gemensamma mål är att alla barn ska få en bra utbildning i en så trygg miljö som möjligt. Låt oss skapa en framtidsplan tillsammans. 

40 % färre fattade beslut i skolan under 2020

Färre kvalitetsgranskningar i spåren av pandemin

Skolinspektionen ansvarar för regelbunden kvalitetsgranskning. År 2020 har i stor utsträckning präglats av pandemin och de restriktioner som följde. Många skolor tillämpade distansundervisning i olika grad. Det märks även i Skolinspektionens statistik. Från och med mitten av mars förra året har i princip bara regelbunden kvalitetsgranskning av huvudman utförts och granskningen har gjorts på distans. Totalt fattades 192 beslut under 2020 jämfört med 324 beslut 2019. Det indikerar att kvalitetshöjande åtgärder i skolorna riskerar att försämras.
Källa. Skolinspektionen

Att stötta i en tuff vardag

Vi vet att vardagen ibland kan vara utmanande. Vår lösning bygger på förståelse för detta. Genom engagemang, planering och kommunikation kan vi hjälpa er att skapa samsyn kring hur ni ska agera i svåra situationer. Med hjälp av digitala verktyg förenklas larmhantering, samordning och uppföljning. Tillsammans ser vi till att skolan blir en trygg plats och att du vet hur du ska agera när något händer.

Verktyg och tjänster att lita på​

Vår tjänst förenklar skolans trygghetsarbete och agerande vid akuta händelser. Den gör det enkelt att komma i kontakt med kollegor, SOS Alarm, väktare eller andra aktörer och kan anpassas med överfallslarm/personlarm, säkerhetsprodukter och andra tjänster. Allt utifrån dina behov. Den innehåller också digitala analysverktyg som gör det möjligt att utvärdera och följa upp olika händelser genom händelserapporter. På så sätt kan skolan arbeta förebyggande för att ständigt förbättra sitt säkerhets- och trygghetsarbete.

Vi vill förstå era utmaningar

För att kunna hjälpa er behöver vi förstå era behov och förutsättningar bättre. Därefter kan vi anpassa verktygen och hjälpa er. Att ni ska kunna använda verktygen på bästa sätt är viktigt, därför lägger vi mycket tid på att alla era användare ska kunna verktygen som vi installerar. Nu är ni redo för en tryggare skolvardag och vi följer upp och analyserar regelbundet.

Läs mer om vår tjänst här.

Richard förstår ditt behov

Det finns inte två identiska skolor med exakt samma utmaningar. Därför är vår tjänst flexibel, men ändå standardiserad. Tillsammans sätter vi upp ramarna för din skola och era förutsättningar. Vår specialist på skoltrygghet Richard Ahlbeck guidar dig rätt i säkerhets- och trygghetsfrågorna.

Kontakta Richard direkt för ett förutsättningslöst samtal eller fyll i formuläret så kontaktar han dig.