Vår tjänst

Vår tjänst handlar om att hitta hållbara och långsiktiga lösningar för din skola. Vi vill tillsammans med våra samarbetspartners hjälpa dig att skapa en tryggare skolmiljö både för lärare och elever.

En komplett palett av tjänster

Vårt erbjudande ger en komplett palett av tjänster som kan anpassas efter skolans behov och innehåller bland annat;

 • Komplett tjänst med analysverktyg
 • Mobil larmpanel
 • Larmcentral med åtgärd
 • Personlarm
 • Fasta händelsetyper
 • Platsbeskrivning
 • Händelserapporter
 • App med radionät

Paketerade erbjudanden

För att göra det enklare har vi paketerat tre erbjudanden; Start, Standard och Premium. De kan naturligtvis flexibelt anpassas efter ditt behov. 

Alla våra erbjudanden ger dig;

 • Viktig kunskap i att hantera svåra situationer
 • Ökad vuxennärvaro och minimerad tid till hjälp
 • Larmcentral för samverkan med polis, ambulans, räddningstjänst, väktare och andra aktörer
 • Viktig information som kan delas snabbt och enkelt
 • Uppföljning av händelser i skolan

Effekt på kort och lång sikt

Arbetet med att öka tryggheten behöver ta tid, men med vår lösning finns även snabb effekthemtagning.

 • Ökad trygghet skapar en bättre arbetsmiljö
 • Väl fungerande och enkel teknik
 • Stor effekt ges med utpekad åtgärdsgrupp

På lång sikt innebär detta:

 • Förändrade beteenden
 • Väsentligt förbättrad arbetsmiljö
 • Effektiv uppföljning
 • Minimerade risker
 • Attraktiv skola
1

Start - Mobil larmpanel

Plattformen fungerar som stöd för personal att aktivera:

 • Assistanslarm vid olycksfall eller bråk
 • Höjd beredskap vid hot mot skola eller person
 • Inrymning och utrymning
 • Larm om omedelbar fara
 • Sammankallande av krisledning
 • Låsning av yttre eller inre skalskydd
 • Faran över

Går till SOS Alarm och åtgärdsgrupp.

Definierar plats för händelse.

2

Start - Larmcentral

Bemannad dygnet runt, året om med erfarna SOS-operatörer.

SOS-operatör med erfarenhet och systemstöd att kunna hantera mycket allvarliga händelser.

3

Start - Händelserapport

 • Visar när och var händelser inträffat på skolan

 • Händelseutveckling per vecka, månad och år

 • Underlag till beslut för åtgärd

 • Kan även förmedlas till kommunens utbildningsförvaltning

4

Standard - Personlarm

 • Personligt överfallslarm

 • Visar när och var händelse inträffat på skolan

 • Rapport som underlag

5

Premium - Plustjänster

 • Inomhuspositionering

 • Sammankoppling brand- och inbrottslarm

Richard förstår ditt behov

Det finns inte två identiska skolor med exakt samma utmaningar. Därför är vår tjänst flexibel, men ändå standardiserad. Tillsammans sätter vi upp ramarna för din skola och era förutsättningar. Vår specialist på skoltrygghet Richard Ahlbeck guidar dig rätt i säkerhets- och trygghetsfrågorna.

Kontakta Richard direkt för ett förutsättningslöst samtal eller fyll i formuläret så kontaktar han dig.