När det alldagliga blir det allvarliga, hjälper vi kommunen tillbaka igen.

Sverige rankas idag som ett av de säkraste länderna i världen att leva i, men även här kan det alldagliga snabbt övergå till det allvarliga. Det kan vara små saker, som en trafikstockning som orsakar kaos, till långt mer allvarliga händelser.