Vård & omsorg

Genom kunskap från nödnumret och vår roll som vårdgivare utvecklar vi löpande tjänster inom hälsa och omsorg. Vårt samarbete med Sveriges alla landsting och regioner är omfattande. Ett av våra grunduppdrag är att prioritera vårdärenden utifrån olika angelägenhetsgrader.

Utmaningen med att öka välfärden för de äldre, och möta de nya kraven från befolkningen står högt på agendan inom offentlig sektor.

Vi ser att lösningen handlar om att digitalisera och automatisera tjänster och därigenom minska tid och kostnader och låta exempelvis hemtjänsten göra det som de är bäst på - ge omvård till våra äldre.

Våra trygghetslarm innehåller hela den digitala larmkedjan - hård- och mjukvara, kommunikation, kundportal, larmmottagning samt utalarmering av resurs i ett paket. Närheten till ambulans, räddningstjänst och polis är mervärden vi kan erbjuda våra kunder vilket skapar högre kvalitet både för kommunen och den enskilde brukaren av trygghetslarmet.

Vi erbjuder, och utvecklar löpande, tjänster inom välfärdsteknologi och eHälsa i samverkan med många andra aktörer. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.