Vård & omsorg

Genom kunskap från nödnumret och vår roll som vårdgivare utvecklar vi löpande tjänster inom hälsa och omsorg. Vårt samarbete med Sveriges alla landsting och regioner är omfattande. Ett av våra grunduppdrag är att prioritera vårdärenden utifrån olika angelägenhetsgrader.

Utmaningen med att öka välfärden för de äldre, och möta de nya kraven från befolkningen står högt på agendan inom offentlig sektor.

Vi ser att lösningen handlar om att digitalisera och automatisera tjänster och därigenom minska tid och kostnader och låta exempelvis hemtjänsten göra det som de är bäst på - ge omvård till våra äldre.

Våra trygghetslarm innehåller hela den digitala larmkedjan - hård- och mjukvara, kommunikation, kundportal, larmmottagning samt utalarmering av resurs i ett paket. Närheten till ambulans, räddningstjänst och polis är mervärden vi kan erbjuda våra kunder vilket skapar högre kvalitet både för kommunen och den enskilde brukaren av trygghetslarmet.

Vi erbjuder, och utvecklar löpande, tjänster inom välfärdsteknologi och eHälsa i samverkan med många andra aktörer. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Relaterat Innehåll

Analystjänster för den prehospitala vården

SOS Alarm erbjuder en bredd av analystjänster för den prehospitala vården. Läs om hur de fungerar och vilken nytta de kan skapa för er organisation.
→ Analystjänster för den prehospitala vården

Krisjour

SOS Alarm har en omfattande erfarenhet av att hantera olyckor och kriser.
→ Krisjour

Ambulansdirigering

Dirigeringsuppdraget innebär att se till att det finns tillräcklig tillgång till ambulanser utifrån de direktiv och antal ambulanser som regionen...
→ Ambulansdirigering

Personlarm

Närheten till att söka hjälp är ett lager av extra trygghet oavsett var du är, vart du är på väg eller om du utför ensamarbete. Vi har lång...
→ Personlarm

Smart passage Passersystem med digital nyckelhantering

Nyckeln till en tryggare vardag är digital. Vår tjänst Smart passage ger en digital access och säkerställer en trygg inpassering för räddningstjäns...
→ Smart passage

Ambulansbeställning

Patientens behov är alltid det vägledande för all ambulansbeställning. När man ringer nödnumret 112 inleds samtalet med att SOS-operatören svarar:...
→ SOS112, vad har inträffat?

Sms-livräddare

Tjänsten Sms-livräddare är ett system för att larma frivilliga att utföra HLR och hämta hjärtstartare vid misstänkta hjärtstopp. Som privatperson k...
→ Sms-livräddare

SOS.nu

Har du i din tjänst behov av att snabbt kunna skapa dig en lägesbild över händelser i ditt samhälle, din kommun eller din närhet som kan påverka...
→ SOS.nu

Trygghetslarm

SOS Alarms tjänst för trygghetslarm innehåller hela den digitala larmkedjan. I nära samarbete med Neat Electronics levererar vi hård- och mjukvara,...
→ Trygghetslarm

Vårdprioritering

Ett av SOS Alarms uppdrag handlar om att prioritera vårdärenden utifrån olika angelägenhetsgrader.
→ Vårdprioritering

Webbkarta

Tjänsten Webbkarta gör det möjligt att få en överblick av organisationens resurser i varje ögonblick.
→ Webbkarta

Rakeltjänster

Rakel drivs av MSB och är ett nationellt kommunikationssystem integrerat med SOS Alarms Zenitplattform.
→ Rakeltjänster