Personlarm och överfallslarm

Närheten till att söka hjälp är ett lager av extra trygghet oavsett var du är, vart du är på väg eller om du utför ensamarbete. Vi har lång erfarenhet av krishantering och vi vet vad som krävs för att arbeta med människor som känner behov av förstärkt trygghet och säkerhet. Den samlade kompetensen kommer dig till nytta när du väljer personlarm och överfallslarm från oss.