Zenitarbetsplats för ledning

SOS Alarm kan tillhandahålla Zenit-arbetsplatser för ledning.