Lägesbild

Att veta vad som händer, när det händer, är väsentligt för att ha en god beredskap. Genom en gemensam lägesbild ser vi till att våra kunder är bättre förberedda när något händer såväl i kris som i vardag.

I realtid förmedlar vi information om infrastrukturella händelser eller större hjälpinsatser genom händelseinformation, omvärldsbevakning från vår krisberedskapsfunktion.

Vi kallar även till samverkanskonferenser där våra kunder kan få hjälp med inkallning och dokumentation (inspelade konferenser).

Våra kunder inom offentlig sektor kan ansluta sig till SOS.nu för att få snabb och verifierad information om vad som händer i samhället. Där visas räddnings- och polisinsatser, trafikstörningar, planerade händelser, vädervarningar och annan värdefull information. Innehållet baseras på SOS Alarms egna system med källinformation från andra anslutna informationsgivare och partners.