Särskilt objekt

Har du särskilda rutiner du vill förmedla till hjälpresurser vid ett 112-ärende som rör ditt objekt? Eller vill du få information när något händer? Med Särskilt objekt skapar vi särskilda larmplaner som används vid en 112-händelse som positioneras inom det valda området. Det gör att ni snabbt kan påbörja ert krisarbete och hantera händelsen.