Personsäkerhet

Har du eller dina medarbetare behov av att snabbt kunna påkalla hjälp? Vi erbjuder flera olika tjänster för att öka din känsla av trygghet.

Vi vill att du ska känna dig trygg oavsett om du arbetar i en utsatt miljö, ensam i en riskfylld arbetsmiljö eller om du behöver hjälp i hemmet.

Genom SOS Alarms personlarm och trygghetslarm ges närhet till flera samhällsresurser genom samverkande teknik samt väl etablerade rutiner med tydliga instruktioner om hur vi ska agera när larmen aktiveras. Närheten till ambulans, räddningstjänst och polis är mervärden vi kan erbjuda våra kunder vilket skapar högre kvalitet både för dig som kund och den enskilde användaren.

Relaterat Innehåll

Ensamarbetesvakt

Fastighetsmäklare, affärsföreståndare, skogsarbetare, präster eller socialtjänstarbetare – listan på yrkeskategorier som utför ensamarbete kan göra...
→ Tillsammans är vi tryggare

Personlarm och överfallslarm

Närheten till att söka hjälp är ett lager av extra trygghet oavsett var du är, vart du är på väg eller om du utför ensamarbete. Vi har lång...
→ Personlarm och överfallslarm

Kameraövervakning för företag

Med professionella tjänster för kameraövervakning kan ni minska era bevakningskostnader och minska risken för inbrott. Med våra kameratjänster kan ...
→ Kameraövervakning för företag

Trygghetslarm

SOS Alarms tjänst för trygghetslarm innehåller hela den digitala larmkedjan. I nära samarbete med Neat Electronics levererar vi hård- och mjukvara,...
→ Trygghetslarm