Personsäkerhet

Har du eller dina medarbetare behov av att snabbt kunna påkalla hjälp? Vi erbjuder flera olika tjänster för att öka din känsla av trygghet.

Vi vill att du ska känna dig trygg oavsett om du arbetar i en utsatt miljö, ensam i en riskfylld arbetsmiljö eller om du behöver hjälp i hemmet.

Genom SOS Alarms personlarm och trygghetslarm ges närhet till flera samhällsresurser genom samverkande teknik samt väl etablerade rutiner med tydliga instruktioner om hur vi ska agera när larmen aktiveras. Närheten till ambulans, räddningstjänst och polis är mervärden vi kan erbjuda våra kunder vilket skapar högre kvalitet både för dig som kund och den enskilde användaren.