Räddning

SOS Alarms tjänst Räddning syftar till att ge en effektiv utalarmering av samhällets hjälpresurser och ett stöd åt räddningsledaren.

Vårt uppdrag innebär att vi intervjuar den hjälpsökande och fastställer vad som har inträffat, var det har skett och skickar ut rätt insats som behövs från räddningstjänstens sida. Till exempel om det rör sig om en stort eller litet larm.

På väg ut till platsen sker kommunikation mellan SOS-centralen och utryckande styrkor. På plats kan räddningsledaren begära fler styrkor från Räddningstjänsten eller från annat håll. När uppdraget är utfört lämnar SOS-centralen en rapport om händelsen till Räddningstjänsten.

SOS Alarms avtal med den kommunala Räddningstjänsten innebär i de allra flesta fall att SOS Alarm sköter utalarmeringen hela vägen. I några få fall sköter Räddningstjänsten själv alarmeringen, sedan intervjun är gjord av SOS Alarm, och integrerar intervjun med Räddningsledningen. Idag arbetar ett fåtal Räddningstjänster i landet integrerat med SOS Alarms teknik genom bland annat medlyssning.

I uppdraget med Räddningstjänsten ingår även att SOS Alarm ska vara en samordnande länk mellan Räddningstjänsten och andra hjälpinsatser till exempel ambulans, polis, fjäll- och sjöräddning.

Genom en samordnad räddningsinsats ökar effektiviteten och tryggheten väsentligt vid större händelser som till exempel vid industribränder eller stora trafikolyckor då många enheter behöver medverka samtidigt.

Relaterat Innehåll

Analys- och statistiktjänster för regioner

Med SOS Alarms analys och statistiktjänster kan regioner på ett enkelt sätt analysera och visualisera ärendedata för en proaktiv planering av det...
→ Analys- och statistiktjänster för regioner

Smart passage Passersystem med digital nyckelhantering

Nyckeln till en tryggare vardag är digital. Vår tjänst Smart passage ger en digital access och säkerställer en trygg inpassering för räddningstjäns...
→ Smart passage

SOS.nu

Har du i din tjänst behov av att snabbt kunna skapa dig en lägesbild över händelser i ditt samhälle, din kommun eller din närhet som kan påverka...
→ SOS.nu

Utalarmering av ambulans

Regioner svarar för att det finns tillräckliga ambulansresurser. Den dagliga verksamheten styrs av SOS Alarm enligt avtal.
→ Utalarmering av ambulans

Webbkarta

Tjänsten Webbkarta gör det möjligt att få en överblick av organisationens resurser i varje ögonblick.
→ Webbkarta

Rakeltjänster

Rakel drivs av MSB och är ett nationellt kommunikationssystem integrerat med SOS Alarms Zenitplattform.
→ Rakeltjänster