Räddning

SOS Alarms tjänst Räddning syftar till att ge en effektiv utalarmering av samhällets hjälpresurser och ett stöd åt räddningsledaren.

Vårt uppdrag innebär att vi intervjuar den hjälpsökande och fastställer vad som har inträffat, var det har skett och skickar ut rätt insats som behövs från räddningstjänstens sida. Till exempel om det rör sig om en stort eller litet larm.

På väg ut till platsen sker kommunikation mellan SOS-centralen och utryckande styrkor. På plats kan räddningsledaren begära fler styrkor från Räddningstjänsten eller från annat håll. När uppdraget är utfört lämnar SOS-centralen en rapport om händelsen till Räddningstjänsten.

SOS Alarms avtal med den kommunala Räddningstjänsten innebär i de allra flesta fall att SOS Alarm sköter utalarmeringen hela vägen. I några få fall sköter Räddningstjänsten själv alarmeringen, sedan intervjun är gjord av SOS Alarm, och integrerar intervjun med Räddningsledningen. Idag arbetar ett fåtal Räddningstjänster i landet integrerat med SOS Alarms teknik genom bland annat medlyssning.

I uppdraget med Räddningstjänsten ingår även att SOS Alarm ska vara en samordnande länk mellan Räddningstjänsten och andra hjälpinsatser till exempel ambulans, polis, fjäll- och sjöräddning.

Genom en samordnad räddningsinsats ökar effektiviteten och tryggheten väsentligt vid större händelser som till exempel vid industribränder eller stora trafikolyckor då många enheter behöver medverka samtidigt.