Skydda egendom

Behovet att skydda det som är vårt har funnits i alla tider. Att vi vill skydda och bevaka vår egendom är en självklarhet oavsett om det gäller hemmet eller arbetsplatsen.

Vi har många tjänster för att du ska kunna känna dig trygg att både lämna och komma tillbaka din arbetsplats. Det kan exempelvis handla om att ta emot larm om fastigheten utsätts för skadegörelse, inbrott eller brand. Genom kameratjänster kan våra SOS-operatörer rondera området på ett kostnadseffektivt sätt och vidta åtgärder om de ser något som inte stämmer.

Är du fastighetsägare kan vi genom olika jourtjänster hjälpa dig att hantera akuta fel. Det kan gälla allt från krossade fönster, vattenskador, bränder till störande grannar. Vi larmar åtgörare med rätt kompetens och ser till att felet åtgärdas.