Ambulansdirigering

Dirigeringsuppdraget innebär att se till att det finns tillräcklig tillgång till ambulanser utifrån de direktiv och antal ambulanser som landstinget ställer till förfogande.