Corepart och SOS Alarm stärker byggbranschen

Stölder, skadegörelse och obehöriga inom inhägnat område är något som byggentreprenörer behöver hantera, ofta på daglig basis. Det är sabotage och stölder för stora värden vilket leder till att energi läggs på annat än själva verksamheten. Den här utmaningen hade Hannes Hammar, platschef på Jansson Entreprenad när delar av Haga norra i Solna blev en byggarbetsplats.

- Vi går ju en match mot de kriminella. De hittar nya metoder för att ta sig förbi våra skydd. Så vår match är att hela tiden ligga steget före och vara proaktiva. Så sammanfattar David Berndt, grundare och affärsutvecklare på Corepart kundcaset tillsammans med Jansson Entreprenad och SOS Alarm.

Corepart levererade lösningen bestående av en kameramast som ronderar området och säkerställer att obehöriga inte befinner sig på byggarbetsplatsen. Kameramasten är uppkopplad mot SOS Alarms larmcentral som vidtar åtgärder när kameran larmar.

Kameramasten har en intelligent videoanalys för att undvika onödiga falsklarm. Många kameror reagerar på händelser i bild men med AI kan kameramasten definiera vad den ser i bild och agerar på rätt saker. Kameramasten kan tända upp belysning och spåra rörelser på området samtidigt som den larmar larmcentralen. Larmcentralen kan samtidigt som åtgärd vidtas även ropa ut via högtalare att obehöriga ska avlägsna sig från området.

- En stor fördel med att koppla upp din kamera mot larmcentral är att du får en helhet. Vi har en ständig övervakning med kameramasten, den tar inga raster och SOS Alarms larmoperatörer agerar dygnet runt vid behov. Det är en stor fördel för en komplett lösning, säger David Berndt.

Fördelen med larmcentralstjänsten är att kunna agera proaktivt. Många kameror är idag inte uppkopplade mot larmcentral utan spelar in kamerabilder som används när något har inträffat.

- Med en uppkopplad lösning kan vi agera utifrån kundens specifika larm- och åtgärdsplan när något sker på platsen. På så sätt kan vi bidra till att agera proaktivt, ofta genom ett högtalarutrop, och på så sätt förhindra skadegörelse, stöld eller annan icke önskad handling på det övervakade området, säger Anders Berken produktägare SOS Alarm.

- Just den här mångsidiga lösningen på ett larmsystem där man har allt i ett, det är det man är ute efter. Jag vill att det ska vara enkelt utan krångel. Jag och andra i min bransch har inte tid med det, vi vill ha det enkelt och besvärsfritt. Det har jag fått med lösningen från Corepart och SOS Alarm, avslutar Hannes Hammar.

Se filmen där Corepart tillsammans med oss på SOS Alarm berättar hur vi tillsammans stärker byggbranschen.