Rakeltjänster

Rakel drivs av MSB och är ett nationellt kommunikationssystem integrerat med SOS Alarms Zenitplattform.

Rakelsystemet, som är ett digitalt kommunikationssystem, var ursprungligen tänkt att användas främst av skydds- och säkerhetsmyndigheter. Systemet är också öppet för en bredare användarkrets för fler samhällsviktiga aktörer i krishanteringssystemet.

Rakel kan idag användas av statliga, kommunala, landsting eller kommersiella aktörer med verksamhet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Rakelnätet ägs och drivs av MSB, läs mer på MSB´s hemsida

Läs mer om Rakel och SOS Alarm via länkarna till höger.