Abonnemang Rakel utanför Rakel

RAKEL BAS

Denna abonnemangsform passar dig som inte ringer så mycket. Du betalar en fast månadsavgift, och debiteras där utöver per utgående samtalsminut kvartalsvis i efterskott.
I månadsavgiften ingår fritt antal inkommande samtalsminuter.

Anslutningsavgift 201 kr
Pris per månad 124 kr
Samtalspriser 1 kr/minut till alla svenska nät
  0 kr/minut till samhällsnummer (112, 113 13, 114 14, 1177)
  0 kr/samtal i öppningsavgift

RAKEL BAS GRUPP

Detta abonnemang erbjuder dig att ansluta, utöver det ordinarie MSISDN-numret, hela 4st extra MSISDN eller telefonnummer i en ringgrupp. Du betalar en fast månadsavgift, och debiteras där utöver per utgående samtalsminut kvartalsvis i efterskott. I månadsavgiften ingår fritt antal inkommande samtalsminuter.

ANSLUTNINGSAVGIFT 517 kr
PRIS PER MÅNAD 155 kr*
SAMTALSPRISER 1 kr/minut till alla svenska nät
  0 kr/minut till alla samhällsnummer (112, 113 13, 11414, 1177)
   

 RAKEL POTT-60

Denna abonnemangsform passar dig som ringer lite mera. Du betalar en fast månadsavgift där 60 minuters utgående samtalstid ingår. I månadsavgiften ingår fritt antal inkommande samtalsminuter. Du får automatiskt ett e-postmeddelande om du överskrider den inkluderade samtalstiden, men kan givetvis fortsätta att ringa.

Anslutningsavgift 201 kr
Pris per månad 154 kr*
Samtalspriser 1 kr/minut till alla svenska nät
  0 kr/minut till samhällsnummer (112, 113 13, 114 14, 1177)
  0 kr/samtal i öppningsavgift


RAKEL POTT-180

Denna abonnemangsform passar dig som ringer ganska mycket. Du betala en fast månadsavgift där hela 180 minuters samtalstid ingår. I månadsavgiften ingår fritt antal inkommande samtalsminuter. Du får automatiskt ett e-postmeddelande om du överskrider den inkluderade samtalstiden, men kan givetvis fortsätta att ringa.

Anslutningsavgift 201 kr
Pris per månad 201 kr*
Samtalspriser 1 kr/minut till alla svenska nät
  0 kr/minut till samhällsnummer (112, 113 13, 114 14, 1177)
  0 kr/samtal i öppningsavgift


RAKEL GRUPP

Detta abonnemang erbjuder dig att ansluta, utöver det ordinarie MSISDN-numret, 2st extra MSISDN eller telefonnummer i en ringgrupp. I månadsavgiften ingår fritt antal inkommande samtalsminuter, och hela 180 minuters utgående samtalstid. Du får automatiskt ett e-postmeddelande om du överskrider den inkluderade samtalstiden, men kan givetvis fortsätta att ringa.

Anslutningsavgift 517 kr
Pris per månad 305 kr*
Samtalspriser 1 kr/minut till alla svenska nät
  0 kr/minut till samhällsnummer (112, 113 13, 114 14, 1177)
  0 kr/samtal i öppningsavgift

 RAKEL GRUPP PLUS

Detta abonnemang erbjuder dig att ansluta, utöver det ordinarie MSISDN-numret, hela 4st extra MSISDN eller telefonnummer i en ringgrupp. I månadsavgiften ingår fritt antal inkommande samtalsminuter, och hela 180 minuters utgående samtalstid. Du får automatiskt ett e-postmeddelande om du överskrider den inkluderade samtalstiden, men kan givetvis fortsätta att ringa.

Anslutningsavgift 517 kr
Pris per månad 361 kr*
Samtalspriser 1 kr/minut till alla svenska nät
  0 kr/minut till samhällsnummer (112, 113 13, 114 14, 1177)
  0 kr/samtal i öppningsavgift

EXTRA NUMMER I GRUPP

Till ditt Rakel BAS Grupp-, eller Rakel Grupp Plus-abonnemang kan du teckna upp extra inkommande telefonnummer. Detta så att hela gruppen har ett gemensamt telefonnummer, men även en eller flera i gruppen ingående Rakelmobiler (MSISDN) kan ha ett eget individuellt inkommande telefonnummer. Du betalar en fast månadsavgift, och debiteras där utöver per utgående samtal kvartalsvis i efterskott på Rakel Grupp-abonnemanget.

I månadsavgiften ingår fritt antal inkommande samtalsminuter.

ANSLUTNINGSAVGIFT 201 kr
PRIS PER MÅNAD 52 kr*
SAMTALSPRISER 1 kr/minut till alla svenska nät
  0 kr/minut till alla samhällsnummer (112, 113 13, 114 14, 1177)
  0 kr/samtal i öppningsavgift

Samtliga ovan angivna priser är utan mervärdeskatt

* Månadsavgiften är det du som lägst betalar per abonnemang och månad, och kan användas för alla typer av nationella samtal. Ej använt belopp kan inte sparas till nästkommande månad. Eventuell överskjutande trafikavgift debiteras kvartalsvis i efterhand enligt ordinarie pristaxa.