Positionering

SOS Alarm kommer till att börja med att erbjuda samma funktion i Rakel som fanns i det analoga systemet.

Utryckningsinformation förmedlas från SOS-centralerna till utryckande styrkor via Rakel. Funktionen vidareutvecklas löpande för större informationsmängder och andra informationstyper.

Positionering

Positionering av fordon i RAKEL
SOS Alarm erbjuder sedan sommaren 2010 positionering av fordon i Rakel.

Åtgärder inför positionsbestämning via Rakelnätet
SOS Alarm behöver tillsammans med kund vidta ett antal åtgärder i syfte att förenkla omläggningen till positionsbestämning via Rakelnätet:

Kund behöver säkerställa att abonnemang hos MSB är beställda med funktionen positionering via larmoperatör.

Kund behöver säkerställa att denna funktion är angiven i SLA (Service Level Agreement) avseende drift mot SOS Alarms Zeracom – vi kontrollerar därefter att det är upplagt rätt i vår databas.

Kund behöver säkerställa att SOS Alarm ges tillstånd att hämta er position i MSB:s server genom att fylla i dokumentet "Medgivande av positionering till SOS Alarm Sverige AB" och returnera detta till oss – vi åtar oss att vidarebefordra detta till MSB.

För närvarande är positioneringstjänsten kostnadsfri för SOS Alarms samarbetspartners. Den totala kostnadsbilden hos MSB är dock lite oklar vilket medför att vi förbehåller oss rätten att omförhandla avgiften för positioneringstjänsten (gäller inte dem som har positionering inskrivna i sina avtal idag).

De Rakelterminaler som ska positioneras måste programmeras med rätt parametrar. Dessa parametrar finns tillgängliga hos leverantörerna av respektive fabrikat.

SOS Alarm kan hantera en positionsgivare per resurs. Normalt positioneras den fordonsmonterade terminalen.

Uppdaterade dokument samt dokumentet "Medgivande av positionering till SOS Alarm Sverige AB" skickas till din lokala Rakelcentral.