Rakel med SOS Alarm och talgruppshantering

Rakel drivs av MSB och är ett nationellt kommunikationssystem integrerat med SOS Alarms Zenitplattform.

Rakel har många fördelar

  • Kommunikationen kan inte avlyssnas av obehöriga.
  • Samverkan i och mellan organisationer underlättas.
  • Systemet håller god kvalitet vad gäller hörbarhet och förmedling av kommunikation.
  • Det kan fungera mycket dynamiskt beroende på händelsens karaktär.
  • Systemet kan användas för andra funktioner, t ex alarmering.
  • Det är mycket säkert och robust.

SOS Alarm och Rakel

Den kommunala räddningstjänsten och ambulanssjukvården är två av Rakels viktigaste användargrupper. SOS Alarm har genom avtal med kommuner och landsting en central roll i användandet av Rakel.