Rakel utanför Rakel

Tjänsten ger Sveriges Rakel-användare möjlighet att ringa och ta emot samtal såsom i vanlig mobiltelefon, även utanför Rakelnätet, men med Tetra-teknologins säkerhet. Eftersom vi i Rakelnätet ansluter våra abonnemang till Rakelmobilens MSISDN, möjliggör vi ett enkelt skifte av en trasig Rakelmobil genom vår TNA-server.

Abonnemangsformerna ger dig som användare möjlighet att bli fullt nåbar via ett telefonnummer. Du kan ansluta flera Rakelmobiler OCH vanliga telefoner under ett telefonnummer. Genom ett samtal kan alla Rakelmobiler och mobiltelefoner i t.ex. en ambulans börja ringa samtidigt. Inga mer telefonlistor eller uteblivna svar.

 

Möjliga abonnemangsformer i Rakel utanför Rakel 

 

RAKEL SINGEL

Rakel Singel, 180 min är ett enskilt abonnemang rörande en Rakelmobil för kommunikation via det publika telenätet (PSTN) där 180 minuters samtalstid för utgående samtal ingår.

Exempel - Singelabonnemang

För en medarbetare i riskfyllda miljöer med dålig täckning av vanliga mobiltelefonen (t.ex. kontroll av elledningar i otillgänglig terräng) kan en Rakelmobil vara ett utmärkt hjälpmedel och möjlighet till kommunikation. Medarbetaren kan då ringa inom både Rakelnätet och vanliga mobilnätet, samt ta emot samtal från båda näten.

RAKEL GRUPP

Rakel Grupp, 180 min är ett abonnemang där man kan koppla samman upp till åtta olika enheter (Rakelmobiler såväl som vanliga mobiltelefoner) för kommunikation via det publika telenätet (PSTN). 180 minuters samtalstid för utgående samtal ingår. Via detta abonnemang kopplas alla enheter samman till ett enda telefonnummer.

Exempel 1 - gruppabonnemang
RCB-jouren (Räddningschef i beredskap) har i sitt fordon en fast monterad Rakelmobil. Dessutom har han en bärbar Rakelmobil samt en vanlig mobiltelefon. Med vårt nya abonnemang "Rakel Grupp" sammankopplar vi alla dessa enheter under ett och samma telefonnummer. RCB väljer själv vilken enhet som han vill svara på det inkommande samtalet i, och de andra enheterna slutar då att ringa. Om RCB är upptagen med att prata i sin bärbara Rakelmobil, så tutar det upptaget i de övriga två enheterna.

Exempel 2 - gruppabonnemang
Ambulansen är framme hos en patient och har begärt att bli uppringd av läkare från sjukhuset. Personalen måste dock stanna inomhus hos patienten där det dessvärre är dålig täckning på vanliga mobiltelefonerna. Läkaren ringer sedan till ambulansens Rakeltelefonnummer och med vårt abonnemang Rakel Grupp har alla enheter kopplats samman under ett och samma telefonnummer. Läkaren kan därmed nå alla ambulansens enheter via ett enda telefonsamtal och det ringer då i ambulanspersonalens samtliga Rakelenheter och vanliga mobiltelefoner. När en av dem besvarar inkommande samtal, tystnar ringsignalerna i övriga enheter. Är det dålig täckning i vanliga mobilnätet, kan läkaren sålunda nå fram via Rakelnätet istället.

Möjliga samtalsblockeringar

I båda abonnemangen finns möjlighet att blockera alla typer av utgående samtal, eller att endast specifika samtalskategorier blockeras. Detta anges i beställningsunderlaget. Möjliga blockeringar är:

  • Sverigesamtal
  • Samtal inom Norden
  • Samtal till mobiltelefon
  • Frisamtal
  • Betalsamtal
  • Satellitsamtal
  • Utlandssamtal