Statuskoder

För information om statuskoder vänd dig till din leverantör.

Fördefinierade statusmeddelanden

SOS Alarms tjänst möjliggör att användare kan skicka statusmeddelanden till SOS Alarm genom Rakel. MSB har tilldelat spann med statuskoder till varje användarorganisation. SOS Alarm har upprättat en lista med statuskoder som kan användas vid kommunikation med oss. Listan innehåller de koder och innebörder som SOS Alarm kan tolka.

MSISDN-nummer

I användarens Rakelterminal definieras var statusmeddelanden ska skickas (MSISDN). Tjänsten är utformad för att underlätta för användaren där en känd mottagaradress programmeras in i användarens utrustning. Användaren slipper därmed ange mottagare då meddelanden skickas.

Utskick av ärendedata

SOS Alarm erbjuder tjänst för utskick av ärendedata genom SDS-paket. Utskick kan ske till både mobilstationer och applikationer. Tjänsten är en möjlig ersättning av dagens Mobitexsystem.

För att denna tjänst ska kunna användas erbjuds ett antal sändprofiler så att informationen som skickas till en användare ska bli lättöverskådlig. Sändprofiler kommer att skilja sig åt beroende på vad användaren har valt för utrustning. SOS Alarm behöver information om vald utrustning, för att rätt sändprofiler ska kunna skapas.

Utskick av ärendedata kommer normalt att skickas med mottagningskvitto.