Samverkanskonferens

För att få en enhetlig och kvalitetssäker alarmeringsrutin finns en krisberedskapsfunktion hos SOS Alarm för snabb alertering och tidig förmedling av information till myndigheternas Tjänsteman i Beredskap (TIB).