Vanliga frågor Smart passage

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om Smart passage.

Vad är Smart passage?

Smart passage är SOS Alarms koncept för digital nyckelhantering som gör att en räddningstjänst alltid har snabb och direkt tillgång till fastigheter med automatiska brandlarm genom smarta nycklar eller blippar. Räddningstjänsten kommer därmed snabbare och lättare in i en fastighet vilket kan rädda både personer och ekonomiska värden.

Hur fungerar Smart passage?

Smart passage innebär att SOS Alarm säkerställer att räddningstjänsten får behörighet till en fastighet under räddningsinsatsen vid ett automatlarm. Det sker genom att nyttja fastighetens passersystem och/eller de smarta låscylindrar som är installerade. 

Smart passage aktiveras inom en bestämd radie för det aktuella automatlarmet och inte endast för den specifika fastigheten. Det innebär att även grannfastigheter som är anslutna till Smart passage tillfälligt aktiveras för inpassering så att räddningstjänsten vid behov kan ta sig in. Det kan exempelvis underlätta evakuering i händelse av större brand.

Smart passage ersätter administration och hantering av fysiska nycklar. De nycklar, passerkort eller blippar som tidigare överlämnats till räddningstjänsten kommer inte längre att användas. Istället använder räddningstjänsten smarta nycklar och blippar som fungerar på alla smarta passager vid larm.

När kan Smart passage börja användas?

Införandet av Smart passage börjar med att varje enskild räddningstjänst väljer om de vill ansluta sig till tjänsten. När en räddningstjänst har anslutit sig kan sedan de som har automatiska brandlarm kopplade till den specifika räddningstjänsten ansluta sin fastighet till Smart passage.

Hur ansluter vi oss som räddningstjänst?

Kontakta SOS Alarms kundsupport på mailadress kundsupport112@sosalarm.se så hjälper de er att starta upp en dialog kring hur ni kan komma igång med Smart passage. 

Hur ansluter vi oss som automatlarmskund?

Om räddningstjänsten i ditt område är ansluten till Smart passage kan du kontakta en installatör som installerar tjänsten hos er. De sköter kontakten med SOS Alarm och lägger till tjänsten Smart passage på ert automatlarmsavtal. Om du är osäker på om räddningstjänsten är ansluten så kontakta Kundsupport på kundsupport112@sosalarm.se.

Vad händer om det brinner i en kringliggande byggnad?

Om Smart passage är installerat i er fastighet och det brinner i en närliggande fastighet kommer SOS Alarm ge räddningstjänsten behörighet att inpassera i er fastighet. Anledningen är för att kunna underlätta insatsen. Detta gäller oberoende om larmet från den närliggande fastigheten kom via automatlarm eller via ett inringt 112-samtal.

Vad händer om räddningstjänsten inte kan ta sig in med Smart passage?

Om Smart passage inte fungerar av någon anledning, exempelvis på grund av skada på lås eller passersystem, kommer räddningstjänsten att agera enligt befintliga rutiner. Det kan exempelvis innebära att de tar kontakt med de förutbestämda kontaktpersonerna för automatlarmet, gör en yttre kontroll och vid behov forcerar dörren.

När avslutas behörigheten för ett ärende med Smart passage?

Behörigheten till den smarta passagen tas bort när ärendet avslutas. Om ett ärende pågått i mer än sex timmar avslutas dock behörigheten till fastigheten automatiskt, men kan förlängas av en operatör vid behov. 

Hur fungerar Smart passage vid strömavbrott hos kunden?

De smarta cylindrarna fungerar ändå eftersom de inte behöver ström. 

Om passagesystemet är strömlöst fungerar inte Smart passage på det passersystemet. Räddningstjänsten hanterar då passagen såsom beskrivs i frågan "Vad händer om räddningstjänsten inte kan ta sig in med Smart passage".

Hur fungerar Smart passage vid nätverksbortfall hos kunden?

De smarta cylindrarna fungerar ändå eftersom de inte behöver nätverksuppkoppling. 

Om passagesystemet saknar nätverksuppkoppling fungerar inte Smart passage på det passersystemet. Räddningstjänsten hanterar då passagen såsom beskrivs i frågan "Vad händer om räddningstjänsten inte kan ta sig in med Smart passage".