Utalarmering av ambulans

Landsting och regioner svarar för att det finns tillräckliga ambulansresurser. Den dagliga verksamheten styrs av SOS Alarm enligt avtal.