Beredskap

Idag finns en förväntan på att ständigt vara tillgänglig och ge snabb återkoppling. När någonting inträffar, stort som smått, i vardagen eller i en krissituation behöver information snabbt förmedlas till rätt aktörer och instanser och löpande koordineras där emellan. Vi har lång erfarenhet av att hantera olyckor och kriser och är stödfunktion för företag och organisationer som snabbt behöver "komma på fötter" för att hantera kriser.

SOS Alarm är navet för denna informationskoordinering genom flera tjänster, bland annat utlarmning av Tjänsteman i Beredskap på myndigheter och inom offentlig verksamhet. Vi kan genom information kring en större händelse vidareförmedla lägesbilder via flera olika kanaler och ger våra kunder möjligheten att själv hålla sig informerade på olika sätt.

När krisen är ett faktum säkerställer vi att information vidareförmedlas via talmeddelanden eller att kalla samman de du önskar till samverkanskonferenser.

Vi har flera tjänster som underlättar informationsdelningen för våra kunder. En sådan tjänst är till exempel SOS.nu som ger en aktuell lägesbild för valt område. Det kan även vara att förmedla Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

Vi kan även ta ansvar och hantera hela flödet av åtgärder som behöver vidtas om olyckan är framme. Exempelvis att larma rätt resurser för att ta hand om personer som skadats eller på annat sätt behöver hjälp om olyckan är framme eller att säkerställa, genom vårt väl utbyggda nätverk av jourföretag, att snabbt få fram rätt resurser och kompetens för att bibehålla en ostörd produktion. Vi kan även sammankalla en krisledningsgrupp på ert företag och vid större händelser informera er pressansvarige.

Om en större olycka eller händelse inträffar där allmänheten behöver ge och få information kan informationsnumret 113 13 nyttjas. Det avlastar nödnumret 112 vid en händelse och hjälper kommuner, myndigheter, landsting och regioner att kanalisera information till allmänheten.