Leverantör

Här finner du som Leverantör till SOS Alarm koder och specifikationer som ska användas mot SOS Alarm.

Kunder som önskar använda SOS Alarms kommunikationstjänster behöver kontakta sin leverantör för dialog om vilka produkter som är testade och fungerar mot SOS Alarm. Detta eftersom anpassning och konfiguration måste genomföras tillsammans leverantören. Det finns flera styrande tekniska och operativa faktorer som avgör om en tjänst kan nyttjas eller inte. Konfigurationen kommer att skilja sig beroende på vad användaren har valt för utrustning.

Innan en ny applikation tas i drift hos kund ska test genomföras med SOS Teknik.

Erfarenheterna av att göra anpassningar till många olika system kan vara komplicerat. Vi måste veta vilka system vi skickar ut information till och hur felsökning och versionshantering sker.

Godkännande av utrustning

Vi har inte något formellt godkännande av utrustning utan det bygger på ett förtroende som vi bygger upp genom att den tilltänkta leverantören besöker oss. Vi diskuterar igenom de lösningar som är aktuella, utväxlar kontaktvägar och gör upp om rutiner för hur testning ska ske vid versionsbyten och uppgraderingar både hos SOS Alarm och hos den aktuella leverantören.

Kontaktväg för tester är:

Ingemar Järn Telefon: 08-4073069 Mail: ingemar.jarn@sosalarm.se Mail: rakelutrustning@sosalarm.se