Viktigt meddelande till allmänheten via telefon

SOS Alarm fick under 2013 i uppdrag av staten att upprätta ett kompletterande system för VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.

VMA till fast telefon i drift  sedan den 1 september 2014

Den första delen av det nya kompletterande varningssystemet gick i drift den 1 september 2014. Man kunde då i första skedet att skicka ut varning genom ett talmeddelande till fast telefoni.

Varning via SMS i drift sedan den 1 februari 2015

I uppdraget ingår även att utveckla ett system för att kunna varna via SMS till ett begränsat geografiskt område. SOS Alarm har skapat en teknisk plattform för detta och lanserade tjänsten att kunna skicka ut SMS till adressregistrerade mobiltelefoner den 1 februari 2015. Med adressregistrerade mobiltelefoner menas att användaren har ett abonnemang registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplat till abonnemanget. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som, utifrån varje enskild händelse, avgör om tjänsten ska nyttjas. 

I uppdraget vill man även kunna positionera mobiltelefoner som befinner sig i ett drabbat område för att skicka varning via SMS. För att kunna genomföra detta krävs en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. SOS Alarm har sedan 2013 arbetet för en lagändring som ej ännu har gått igenom. Därmed avvaktar man med att lansera den del av systemet som gäller positionering av mobiltelefoner.

Kan jag registrera mig någonstans för att få VMA i mobilen?

Du kan ej registrera dig för att få VMA i mobilen, detta sker automatiskt om den som beställer ett VMA även beställer möjligheten att skicka ut det via SMS till adressbaserade mobiltelefoner. Telefonuppgifter till mottagare i området hämtas in från teleoperatörerna.

Gäller det nya systemet endast talmeddelande till fast telefoni?

Den 1 september 2014 lanserades det nya kompletterande VMA-systemet. I första skedet var det talmeddelande till fast telefoni som lanserades. Den 1 februari 2015 lanserades möjligheten att kunna varna via SMS och då endast till adressregistrerade mobiltelefoner.

Varför kan ni inte positionera mobiltelefoner som befinner sig i ett speciellt område?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation tillåter man inte positionering av mobiltelefoner. SOS Alarm har lämnat in en ansökan om lagändring som ännu inte har gått igenom.

Hur fungerar det med IP-telefoni och det nya systemet?

Alla registrerade IP-telefoner kommer att få varningen precis som vanliga telefoner.

Kommer det att kosta extra för kommunen om man vill skicka VMA via det nya systemet?

Nej, detta är ett statligt direktiv och kommer inte att kosta extra.

Hur ska allmänheten få ytterligare information om en händelse vid ett VMA?

Genom Sveriges Radio P4 håller man sig uppdaterad. I VMA-uppdraget ingår att samordna den nya tjänsten med informationsnumret 113 13 och i samband med VMA kommer SOS Alarm att ställa ett antal kompletterande frågor om händelsen, som kan vidarebefordras till 113 13.

Kan jag avregistrera mig om jag inte vill ha varningar via SMS?

Nej du kan inte avregistrera dig från VMA-systemet.

Måste jag verifiera på något sätt att jag har fått varningen?

När du får ett talmeddelande på din fasta telefon och lyfter på luren registreras att du har fått varningen. Någon annan insats behövs inte av dig som mottagare.

Kan jag se att det är en varning på nummerpresentatören? Finns det ett speciellt nummer?

Ja, numret som kommer att visas på nummerpresentatören är 010-474 55 00.

Om jag inte svarar i telefonen, forsätter det att ringa då tills jag svarar?

Det är beroende på vilken frekvens som bestäms vid uppringningen. Den vanligaste frekvensen är att man blir uppringd 3 gånger.

Kan man använda det här systemet för andra typer av information som kommunen vill ha ut till sina invånare?

Detta system kan endast aktiveras vid ett VMA. Det är alltså räddningsledare eller annan behörig aktör som bestämmer om det är ett VMA och som ber om att få aktivera tjänsten.

Mer fakta och bakgrund om det nya kompletterande systemet

SOS Alarm fick i februari 2013 i uppdrag att ta fram en teknisk plattform för att också, utöver de sedvanliga varningssystemen som tv, radio och Hesa Fredrik, kunna varna befolkningen via talmeddelande till fasta telefoner samt via SMS till mobiltelefon.
Det ska öka tryggheten i samhället genom vissheten att man nu kan nå fler vid ett VMA.
Genom SOS Alarms kunskap om händelser i samhället via nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 kan SOS Alarm genom detta nya varningssystem nå allmänheten med verifierad information från olika aktörer i krishanteringssystemet. Systemet kan även verifiera hur många som tagit emot och kvitterat informationen och kan avgränsas geografiskt.

Kommuner, länsstyrelser, landsting eller statliga myndigheter och andra aktörer ska, var för sig eller gemensamt, kunna ta stöd av tjänsten för att varna allmänheten, lämna kompletterande information och möta medborgarnas frågor med svar som handlar om händelsens fortsatta utveckling.

SOS Alarm ansvarar även för drift och underhåll av varningsfunktionen som ska komplettera befintliga system för varning.