Hållbarhet

Staten har i sin ägarpolicy angivit att de statliga bolagen ska tillämpa och lämna en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer.

Styrelsen i SOS Alarm arbetar därefter för en långsiktig hållbar utveckling där ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv på vår verksamhet analyseras och rapporteras.

Att ta ett övergripande samhällsansvar ligger i linje med företagets värderingsgrund; "Att arbeta för ett tryggare samhälle".

Vår företagsidentitet och varumärke förutsätter ett ansvarsfullt agerande och en hög etisk profil. Vi har sedan länge haft ett långsiktigt helhetsperspektiv på vår ekonomiska värdetillväxt. Likaså har vi tagit ett stort ansvar för medarbetarnas välbefinnande. Arbetet med vår etiska värdegrund prioriteras högt liksom vårt miljö- och säkerhetsarbete. Allt detta är viktiga delar i en hållbar utveckling.