Frågor och svar

I vår kontakt gentemot media vill vi:

  • ge en öppen och ärlig bild av verksamheten
  • vara lätta att nå, snabba och serviceinriktade
  • arbeta aktivt
  • visa hänsyn och omtanke om dem som söker hjälp via SOS
  • Följa de begränsningar som sekretess och affärsetik ställer upp

 För mer information och frågor är du välkommen att kontakta vår pressjour.

Hur kan jag komma i kontakt med den som ringde 112 och såg till att jag fick hjälp?

Vi lämnar inte ut information om vem som har ringt in i ett specifikt ärende, av sekretesskäl. Alla som kontaktar nödnumret 112 ska kunna känna sig trygga med att deras uppgifter inte lämnas ut, oavsett vilken typ av händelse de har ringt om.

Hur kommer till exempel ambulanspersonal och räddningstjänst in i en låst port?

SOS Alarm inga egna portkoder för portar och dylikt. Vi administrerar inte heller portkoder. Om det är en nödsituation och hjälpresurser har larmats ut till en viss adress, tar sig dessa resurser in genom en port om behov finns.

Varför ställer SOS-operatören så många frågor? Kan det försena hjälpen?

SOS-operatören behöver ställa flera frågor för att avgöra vilken typ av hjälp som behövs för att kunna sända rätt hjälpresurser och för att ge nödvändig hjälp. När du ringer 112 får du svara på tre frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilket nummer ringer du ifrån?

Eventuellt kan operatören behöva ytterligare information när hjälpen är på väg, så stanna i telefon eller där du är under tiden. Operatören larmar så snart det är möjligt ut rätt hjälpresurs till dig. Även om du är kvar i telefon och fortsätter prata med operatören kan hjälp ha skickats ut, så ingen försening uppstår.

 

Jag skulle vilja lyssna på mitt eget 112-samtal. Hur går jag tillväga?

I normalfallet har man, av sekretessregler, inte tillgång att lyssna på sitt egna 112-samtal.

I vissa fall kan undantag, efter bedömning, från detta göras.

I de fall det gäller ett vårdärende och 112-samtalet ingår som en del i patientjournalen behöver vi en skriftlig begäran från den som önskar ta del av sitt/sina samtal. Sen görs en sekretessprövning i varje enskilt fall enligt bestämmelser i patientdatalagen (SFS 2008:355) 8 kap. 2 §. Rutinen är den att vi inte lämnar ut ljudfiler annat än i undantagsfall, däremot lämnar vi ut avskrifter av samtal.

Vill man lyssna på samtalet, och det går bra ur sekretessynpunkt, kan man få göra det på en SOS-central tillsammans med en av SOS Alarm utsedd person.

Kan jag ringa 112 från ett annat land?

Du kan inte ringa 112 i Sverige från ett annat land. Om du ringer 112 från ett annat europeiskt land hamnar du hos det landets nödcentral. 

Ska jag snabbt lägga på om jag har råkat ringa 112 av misstag?

Nej, vänta på svar och tala sedan om att du ringt av misstag så att SOS-operatören får reda på att det inte finns en hjälpsökande bakom samtalet.

Kan man skicka sms till 112?

Den som är tal- eller hörselskadad kan registrera sig för en tjänst som heter SMS112. Med den tjänsten kan man skicka sms till 112. För att kunna använda tjänsten måste man registrera sig, det gör man här:

Registrering sms112

Kan SOS Alarm se var jag befinner mig när jag ringer 112 från min mobiltelefon?

Ja, vi kan idag få en grov positionering av de flesta mobiltelefonerna. Det innebär att vi ser inom vilken radie du befinner dig men har ingen exakt position. Det är därför viktigt att du talar om var du befinner dig för SOS-operatören.

Ska man slå riktnummer innan man slår 112?

Nej, man ska aldrig slå riktnummer före nödnumret 112.

SOS Alarms Pressjour

Telefon: 08-205 307 alt 010-140 80 00