Teckenspråk

Här hittar du samhällsinformation om nödnumret 112 samt Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) på teckenspråk.

Har du önskemål om vilka sidor du önskar få på teckenspråk? Skicka oss ett mail:
webb@sosalarm.se

Att larma 112

När ska du ringa 112?

Om 112

Olika sätt att larma 112

Larma 112 med SMS

SMS 112 anmälan

Larma 112 med texttelefon

Positionera dig

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

Samhällets viktigaste telefonnummer