116 000 – journummer för försvunna barn

Sverige har, som ett av EU:s medlemsländer, krav på att upprätthålla ett EU-gemensamt journummer för att anmäla försvunna barn. Journumret, 116 000, ska vara tillgängligt dygnet runt, året om, oavsett i vilket EU-land man befinner sig i när en sådan händelse inträffar.

Så fungerar journumret 116000

På journumret 116 000 kan du dygnet runt:
- anmäla om ditt barn försvinner
- anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet
- anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj
- söka information om ditt försvunna barn

Observera att det i ärenden rörande anmälan om försvunnet eller upphittat barn går lika bra att ringa nödnumret 112. Man räknas som barn tills man fyllt 18 år.

Slå inte riktnummer när du ringer 116 000. Samtalet är gratis.

SOS-operatörerna hanterar samtalen till 116 000 likt ett 112-samtal, men ställer frågor enligt ett särskilt intervjustöd. Ärenden som inkommer förmedlas vidare till polisen. SOS-operatören ställer endast några få frågor innan samtalet kopplas vidare till polisen som sedan gör en djupare intervju.

SOS-operatörerna talar svenska och engelska. Vid behov av annat språk finns tillgång till tolktjänst dygnet runt. Beroende på vilket språk det gäller kan det dock dröja flera minuter innan tolk hittats på det aktuella språket.

För dig som är döv, tal- eller hörselskadad och finns tjänsten SMS 112, som gör det möjligt att kontakta SOS Alarm via sms. Du måste dock ha förregistrerat din mobiltelefon. Läs mer om hur tjänsten fungerar och hur du registerar dig här: Larma 112 med SMS

För dig som arbetar inom t ex kommun med ensamkommande flyktingbarn finns en överenskommelse med polisen om att anmälan om barn som avvikit från sitt boende ska ske till polisens nummer 114 14.

Bakgrund

Den 16 december 2013 infördes116 000 i Sverige. Socialdepartementet är ansvarigt för journumret 116 000 i Sverige och har genom Alarmeringsavtalet mellan SOS Alarm och Justitiedepartementet tilldelat SOS Alarm uppdraget att utföra tjänsten.

- Vi arbetar tillsammans med flera aktörer inom såväl offentlig verksamhet som frivilligorganisationer gällande barnfrågor för att på sikt utveckla tjänsten vidare tillsammans. Det gäller att ta tillvara all kunskap som de olika aktörerna har och säkerställa att journumret fyller en viktig roll i samtliga åtgörarled, säger Gunnar Bergström Tjänsteägare 112 inom SOS Alarm.

Journumret 116 000 är för närvarande (juni 2015) infört i samtliga EU-länder utom Finland, d v s: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.  

Fakta om 116 000 i EU

Direktivet om samhällsomfattande tjänster kräver av EU:s medlemsstater att de ska:

  • Främja de särskilda 116-numren
  • Se till att slutanvändare med funktionshinder kan använda 116-nummer
  • Se till att medborgarna får adekvat information om förekomsten och användningen av 116-nummer, särskilt riktad till personer som reser inom EU.
  • Garantera att medborgarna har tillgång till numret 116 000 för Försvunna barn.

SOS Alarm driver fram till 30 juni 2015 ett projekt som är delfinansierat av Europiska Unionen, Directorate General Justice (projektnummer JUST/2013/DAP/116/SAG/4154).


Frågor och svar om 116 000

Vad gör jag om jag inte vill prata med polisen, eftersom ni alltid kopplar dit?

Om ditt barn har försvunnit så är det polisen som hjälper till att hitta barnet. Om du ändå inte vill ha kontakt med polisen rekommenderar vi att du kontaktar Svenska kyrkan.

Varför finns journumret 116 000 om jag lika gärna kan ringa nödnumret 112 om mitt barn försvinner?

Det är ett EU-direktiv att alla EU-länder ha numret. Journumret 116 000 ska alltid kunna användas i alla EU-länder. I Sverige fungerar nödnumret 112 bra, men det kan skifta i andra länder.

Vad gör jag om jag ska anmäla person försvunnen som har fyllt 18 år?

Du ringer då nödnumret 112 för att bli kopplad till polisen

Stöd

Om du är anhörig till ett försvunnet barn och är i behov av stöd så kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun. Är du i behov av akut stöd utanför kontorstid kan vissa kommuners socialtjänst nås via nödnumret 112.

Stöd kan även ges via:

Svenska kyrkan
Dagtid via din församlingJourhavande präst - via 112, kl 21-06 alla dagar

BRIS
BRIS Vuxentelefon – om barn

Röda korset
Röda Korsets telefonjour - på svenska och arabiska

Jourhavande medmänniska
Jourhavande medmänniska kl 21-06

Sjukvårdsrådgivningen
Vårdguiden - dygnet runt 

ECPAT
Lämna anonymt tips via webbformulär om misstänkt barnsexhandel: barnpornografi, grooming, barnsexturism eller människohandel/köp av sexuell handling av barn. ECPAT Hotline