Krisberedskap

I enlighet med alarmeringsavtalet med staten utvecklar SOS Alarm nya funktioner för att stödja samhällets krisberedskap.

För att få en enhetlig och kvalitetssäker alarmeringsrutin finns en krisberedskapsfunktion hos SOS Alarm för snabb alertering och tidig förmedling av information till myndigheternas Tjänsteman i Beredskap (TIB). På uppdrag av respektive myndighet eller på eget initiativ kan SOS Alarms Krisberedskapssamordnare, KBX, förmedla relevant information om händelser till och från krisberedskapssystemets aktörer.

SOS Alarm och KBX har ständig tillgång till larminformation baserad på cirka 3,4 miljoner årligen inkommande 112-anrop vilket ökar TIB-myndigheternas förmåga till tidig upptäckt samt bättre och snabbare verifiering. SOS Alarm kan samtidigt skicka ut händelseinformation till samtliga aktörer i krisberedskapssystemet.

För att säkerställa en effektiv och samordnad kommunikation finns dygnet runt möjlighet att starta samverkanskonferenser. Dessa kan genomföras inom myndigheternas egen organisation eller mellan myndigheter.

Det nya nationella informationsnumret 113 13 ska även stödja myndigheternas kriskommunikation till allmänheten vid större olyckor och krissituationer. Inom SOS Alarms krisberedskap finns följande tjänster.

SOS Alarms tjänster inom krisberedskap

Produktblad tjänster för krisberedskap