Kameratjänster

SOS Alarm har tillsammans med säkerhetsföretaget Mindmancer tagit fram en tjänst för intelligent kamerabevakning.

Systemet detekterar och analyserar vad som händer i det bevakade området. Om någon obehörig tar sig in skickas ett videolarm till en SOS-operatör som snabbt åtgärdar larmet enligt överenskommen åtgärdsplan. Eftersom åtgärder vidtas i ett tidigt stadium minimeras risken för stölder och skadegörelser. Därmed kan du undvika tids- och kostnadskrävande polisanmälningar, driftstopp och arbetsmiljöproblem.

För support för tjänsten kamerabevakning ring 08-611 23 00