TUCAP

TUCAP är ett utvecklingscenter som startades 2010 med SOS Alarm som huvudaktör som driver och utvecklar centret i samarbete Lindholmen Science Park och andra parters.

Framtidens prehospitala akutsjukvård står inför stora utmaningar. Nya vårdprocesser och arbetssätt, såväl som ökande krav på vårdutfall, patientsäkerhet, uppföljning och effektivitet kräver samverkan och informationsutbyte mellan många olika aktörer och system, men också kvalificerad IKT/eHälsa som stödjer detta. För att täcka hela kedjan från incident till vård på rätt plats och nivå krävs samverkande dellösningar från olika leverantörer. Krav på standardisering, helhetssyn, vårdkunnande, verifiering i ”skarp” miljö och öppenhet mellan aktörer blir därför av stor vikt för att lyckas.

Insatser för att möta utmaningarna måste göras på flera plan, alltifrån den högsta politiska nivån och nedåt i systemet. En delinsats för att uppnå resultat och förbättringar är att satsa långsiktigt på samverkan i öppna innovationsmiljöer. Erfarenheten visar att framgångsrikt innovationsarbete kräver ihållande, medvetet och systematiskt sökande efter nya möjligheter. Detta gäller också för vidareutvecklingen av svensk alarmeringstjänst och prehospital akutsjukvård.

TUCAP har sedan starten 2010 med SOS Alarm som huvudaktör successivt utvecklat sin verksamhet med projektutveckling, fältförsök, affärsutvecklingsstöd, seminarier och workshops inriktade på aktuella frågor som rör utvecklingen av ambulansalarmering. TUCAPs verksamhet har hittills varit inriktad på ambulansalarmeringens utveckling med ett tydligt fokus på att försöka utveckla och testa ny teknik som kan bidra till att i första hand effektivisera vårdprioritering och ambulansdirigering. Exempel på detta är tester med bild- och videostöd för vårdprioritering, automatiserad dirigering, möjlighet att larma frivilliga resurser och kvalitetsutveckling med hjälp av återkoppling från ambulanspersonal.

Mer information om TUCAP finns på http://tucap.lindholmen.se/