Leverantörsbedömning miljö och kvalitet

Typ av leverantör
Krav: Typ A, B
F-skattebevis
Krav, Typ A, B
Konsultansvarsförsäkring
Krav: Typ A
Om ert kvalitets- och miljöarbete
Har ert företag ett certifierat kvalitets- resp. miljöledningssystem?
Kvalitet
Miljö
Om ni ej är certifierade för kvalitet eller miljö, svara även på följande frågor:
Har företaget kvalitets- och/eller miljöpolicy?
Har företaget satt upp kvalitets- och miljömål?
Har företaget program eller handlingsplan för arbete med kvalitets- och miljöförbättring?
Finns det en utsedd kvalitets- resp. miljöansvarig?
Om ja, ange dessa:
Har ni påbörjat uppbyggnaden av ett kvalitets- resp. miljöledningssystem?
Härmed intygar jag att ifyllda uppgifter är riktiga: