Användaruppgifter Räddningswebben

Härmed samtycker jag till att SOS Alarm lagrar mitt personnummer enligt personuppgiftslagen (PuL), du kan läsa mer om PuL här: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/