Utvärdering KKÖ17

Vänligen utvärdera Kärnkraftsövningen 2017

1. Vilken del av krishanteringsorganisationen tillhör du?
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4